Registruotis konsultacijai

Gaminantys vartotojai

Gaminantys vartotojai – tai savarankiškai elektros energija apsirūpinantys asmenys, kurie gamina ir naudoja elektros energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių asmeniniams ir ūkio poreikiams tenkinti. Tokie vartotojai skirstomi į:

  • nutolę gaminantys vartotojai – tai vartotojai, kurių elektros gamybos ir vartojimo šaltiniai yra skirtinguose geografiniuose taškuose, pavyzdžiui, saulės parke;
  • gaminantys vartotojai – tai vartotojai, kurių elektros gamybos ir vartojimo šaltiniai yra tame pačiame geografiniame taške, pavyzdžiui, ant namo stogo įrengta saulės elektrinė.

Gaminantys vartotojai gali vartoti elektrą, kuri yra momentiškai sunaudojama, nėra apskaitoma – ji nieko nekainuoja.

Nutolę gaminantys vartotojai visą pagamintą elektros energiją pirmiausią pateikia į skirstomuosius tinklus, kuriuose ji saugoma ir tik tada ją naudoja.

Gaminantys vartotojai renkasi ELEKTRUM – rinkitės ir Jūs!

Rinktis

Gaminančio vartotojo atsiskaitymo planai

Gaminantys vartotojai – tai unikalus ESO klientų tipas, kurių pagamintai elektros energijai taikomi kitokie ESO tarifai. Šie tarifai yra atnaujinamos vieną kartą per 12 mėnesių, t.y. nuo kiekvienų metų sausio 1 d. Gaminantys vartotojai gali pasirinkti vieną iš šių elektros planų:

Atsiskaitymo planai iki 2022 12 31

  Kaina žemoje įtampoje su PVM Kaina vidutinėje įtampoje su PVM
Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį, Eur/kWh 0.04477 0.02178
Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią, Eur/kW/mėn. 2.5168 1.1979
Atsiskaitymas kilovatvalandėmis, kiekiu pagal procentus, %

33%

67% (lieka vartotojui)

21%

79% (lieka vartotojui)

Atsiskaitymo planai nuo 2023 01 01

  Kaina žemoje įtampoje su PVM Kaina vidutinėje įtampoje su PVM
Atsiskaitymas už atgautą energijos kiekį, Eur/kWh 0.05929 0.0242
Atsiskaitymas už leistiną generuoti elektrinės galią, Eur/kW/mėn. 3.9446 1.6093
Atsiskaitymas kilovatvalandėmis, kiekiu pagal procentus, %

12%

88% (lieka vartotojui)

6%

94% (lieka vartotojui)

Skirtingi ESO planai tinka skirtingiems gaminančių vartotojų tipams, vartojimo įpročiams ir bendrai elektrinės paskirčiai.

  1. Pirmasis planas labiausiai tinka saulės elektrinių valdytojams, kurie suvartoja bent 30% momentiškai gaminamos energijos.
  2. Antrasis planas labiausiai tinka saulės parkų valdytojams, kadangi momentinis suvartojimas neįmanomas.
  3. Planas tinkamas turint daug galingesnę elektrinę, negu būtina padengti esamą suvartojimą.

Šių planų tinkamumas yra rekomendacinio pobūdžio, kiekvieno kliento vartojimo įpročiai yra labai skirtingi, todėl geriausiam įsivertinimui, patariame skaičiuoti konkretų projekto ir vartojimo atvejį.

Įsivertinti planą Jums taip pat gali padėti ir ESO paruošta skaičiuoklė.

Svarbu paminėti, kad pasirinktą atsiskaitymo būda galima keisti vieną kartą per metus, todėl teisingas ESO plano pasirinkimas yra svarbus.

Visgi nusprendę pasikeisti planą, tai galite padaryti kreipdamiesi el. paštu į info@eso.lt ir pateikdami prašymą, kurį rasite čia: Prašymo forma.

Dvipusis ESO skaitiklis

Tam, kad ESO galėtų teisingai apskaityti duomenis, o nepriklausomas elektros tiekėjas teisingai suformuoti sąskaitas, gaminantiems bei nutolusiems gaminantiems vartotojams įdiegiamas (jei dar neįdiegtas) dvipusis ESO skaitiklis, kuris:

  • kiekvieną mėnesį fiksuoja pagamintos ir į tinklą pateiktos bei iš tinklo suvartotos (paimtos) elektros energijos kiekio balansą;
  • kiekvieną mėnesį pagamintos ir nesunaudotos elektros energijos kiekis yra pateikamas į tinklus ir ten kaupiamas;
  • jei vartotojui trūksta gaminamos elektros energijos, trūkumą jis nusiperka standartinėmis sąlygomis, kurias yra suderinęs su savo pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekėju.

Gaminančių vartotojų statistika

Jeigu gaminantis vartotojas pagamins daugiau elektros energijos, nei jos suvartos, o per kaupiamąjį laikotarpį pilnai neišnaudos, už jo sukauptą elektros energiją bus kompensuota. Tokiu atveju sukaupta elektros energija bus anuliuota. Kaupiamasis laikotarpis yra nuo balandžio 1 d., iki kitų metų kovo 31 d. Kadangi kompensavimą atlieka energijos tiekėjas, su kuriuo pasirašyta elektros energijos tiekimo sutartis, svarbu žinoti ir palyginti, kokias kompensavimo sąlygas siūlo tiekėjas.

Gaminančių vartotojų skaičius Lietuvoje nuolat auga (šaltinis: ESO)

Nutolusių gaminančių vartotojų statistika

Nutolę gaminantys vartotojai renkasi ELEKTRUM – rinkitės ir Jūs!

Rinktis
 

Komentarai

*